خدمات ما

خدمات ما


مدارک مورد نیاز ترجمه رسمی


برای ارسال و يا تحویل دادن مدارک به دفتر ترجمه بابیلون و تحویل گرفتن آنها، لطفاً اصول و نکات زیر را به منظور جلوگیری از اتلاف وقت وهزینه به دقت بخوانید و رعایت نمایید

خدمات ما

م

ترجمه متون ومقالاته

ترجمه همزمان / شفاهی

 

ر

ترجمه رسمی

 

م

مشاوره


   

ترجمه رسمی


مدارک مورد نیاز ترجمه رسمی


باید اصل تمامی اسناد و مدارک تحویل داده شود


زمان معمول برای انجام ترجمه رسمی ۷ تا ۱۰ روز کاری است. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه اسناد و

مدارک خود در نظر بگیرید


تعداد نسخههای ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید


مشخصات مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه آنها باشد. بنابراین برای تمام افرادی که نیاز به ترجمه مدرک رسمی دارند ، نام و نام خانوادگی، نام پدر و محل تولد را به آلمانی و تاریخ تولد را به میلادی، مطابق با آنچه در گذرنامه فرد درج شده است و کپی گذرنامه خود و کلیه دیگر افرادی که قرار است مدارکشان ترجمه شوند را به دفتر ترجمه تحویل دهید.  دفتر ترجمه در قبال عدم ارائه نام و

مشخصات آلمانی و یا نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد

         


هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به متصدی دفتر ترجمه جهت ترجمه رسمی، حتماً قبض رسید دریافت کنید و مندرجات آن از قبیل نام و تعداد اسناد و مدارک را با دقت بررسی نمایید. در حفظ و نگهداری قبض رسید دقت کنید، اسناد و مدارک و ترجمهها تنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و هر فردی میتواند با ارائه قبض رسید آنها را دریافت کندهنگام تحویل گرفتن ترجمه رسمی مدارک خود از دفتر ترجمه، حتماً نوع و تعداد اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخههای ترجمه شده را به دقت کنترل کنید. مندرجات نسخههای ترجمه شده از قبیل املای اسامی خاص، تاریخ تولدها، شمارهها، و اعداد و ارقام را به دقت کنترل کنید
ترجمه همزمان / شفاهی


ترجمه شفاهی یا ترجمه همزمان حالتی از بیان یک مطلب است که در آن مترجم پس از شنیدن جملات گوینده، بلافاصله آن را به زبان مقصد بیان کند. از دشوارترین نوع انتقال یک مطلب از زبان مبدا به زبان مقصد به    همین ترجمه همزمان می توان اشاره کرد. از جمله ابزارهایی که در ترجمه شفاهی علاوه بر وجود مترجمین کارآزموده نیازاست وسایلی از قبیل گوشی و کابین ترجمه می باشد


روندی که یک مترجم در ترجمه همزمان (ترجمه شفاهی ) باید پیش بگیرد عبارت است ازتوجه به مطلب بیان شده و تجزیه وتحلیل آن

· برگرداندن مطلب در ذهن خود به زبان مبدا

· نگه داشتن جمله ترجمه شده در حافظه کوتاه مدت

· به وجود آوردن یک اتصال در سه روند فوق


داشتن ابتکارعمل از جمله ویژگی هایی است که یک مترجم همزمان باید از آن برخوردار باشد تا بتواند خیلی سریع درباره جمله بندی که می خواهد ارائه دهد تصمیم بگیرد. همچنین باید دارای چنان ظرافت و دقتی باشد تا مطلبی را که بیان می کند به دور از هر گونه خطا باشد. موارد بیان شده از جمله ویژگی های بارز

مترجمین ایران ترجمه هنگام ترجمه همزمان استانواع ترجمه همزمانترجمه همزمان مقطع


در این روش از ترجمه همزمان، مترجم پس از مکث های موقت بین صحبت های سخنران به ترجمه مطالب گفته شده می پردازد. هرچه طول مدت زمانی که سخنران به ارائه مطالب می پردازد بیشتر باشد، مطالبی که مترجم به زبان مبدا ترجمه می کند کلی تر خواهد بود. هرچند که خود مترجم برای رفع هرگونه ابهام در فهم مطالب بیشتر مایل است که جملات را طولانی تر کند


   

ترجمه همزمان همردیف


در این روش از ترجمه، مترجم در آن واحد که سخنران صحبت می کند به ترجمه جملات گفته شده او می پردازد. اینگونه از ترجمه همزمان به مراتب سخت تر از دیگر انواع ترجمه می باشد و به سرعت عمل و دقت بیشتر احتیاج دارد. در این روش مترجم باید از تسلط بیشتری نسبت به موضوع برخوردار باشد

         


ترجمه مکتوب همزمان


در این روش از ترجمه ، مترجم متنی ترجمه شده از سخنان سخنران را نزد خود به همراه دارد و همزمان با صحبت های او به خواندن متن از رو می پردازد و اگر سخنران جمله ای به سخنانش اضافه کرد ، مترجم به ترجمه همزمان آن جمله می پردازد

ترجمه متون و مقالات

مشاوره


برای مشاوره با ما تماس بگیرید